مهمترین مرحله بعد از طراحی و دوخت مرحله ی نصب می باشد که باید ریل مناسب با نوع پرده انتخاب و نصب گردد که نصابان ما در این امر کاردان و با تجربه اند 

 

 

کار را به متخصصین با تجربه ما بسپارید